Qui soc?


Miquel Àngel Llompart Ameller
Llicenciat en Psicologia per la Universitat de les Illes Balears
Master en Prevenció de Riscos Laborals
(Especialitats de Higiene Industrial, Seguretat en el treball, Psicosociología i Ergonomia Aplicada i Auditoria en PRL)
Formador de formadors
Especialitzat en Psicologia de l'esport i Coaching esportiu.
Especialitzat en Psicologia Aplicada al Tennis
Membre col.legiat del Col.legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears núm 1345-B

He exercit  durant 6 anys  com a psicòleg organitzacional o del treball, al  Servei d'Atenció a l'Empleat dins una empresa privada on hi he fet feina també  durant 10  com a Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals. Tenc formació complementaria en diverses àrees de branques lligades a la salud, a l'esport, drogodependències, maneig d'emocions a la feina, mobbing, burnout, coaching, etc...


Darrera actualització: 16/12/22

No hay comentarios:

Publicar un comentario