miércoles, 24 de agosto de 2016

Les nostres barreres... // Nuestras barreras...

Sovint sentim a dir que no seré capaç de fer tal cosa o tal altra, sovint la nostra autoconfiança ens demostra no estar en massa bona forma, haureu sentit a dir alguna vegada a algún conegut, que tal cosa no està feta per ell/a, que no va amb un mateix, que no controla d'això o d'allò... doncs sovint totes aquestes verbalitzacions no son més que el que els psicòlegs anomenam "creençes limitants", que no son més que tots aquells pensaments o raonaments que ens feim a nosaltres mateixos i que son de per si contraproduents, en el sentit que ens fan creure que no serem capaços de fer alguna cosa, creant desesperança envers al futur i a les nostres possibilitats d'èxit en allò amb el que ens enfrontem, ja sigui un exàmen, una xerrada, o fer un pastís... Aquestes creençes son fruit d'una manera de pensar, sovint heretada o apressa per processos de modelat familiar o fruit de reiterades experiències negatives que ens fan pensar que "sempre" tot serà així. Doncs bé, des del SAPS et convidem aquests darrers díes d'agost a revisar quines son les teves creençes limitants i a substituir-les per altres més optimistes (sempre dins el realisme), et convidam a atrevir-te a tombar murs i falses barreres que justifiquen l'inmobilisme i a que sortigueu a lluitar per allò que somiau, ja que el plaer més gros sol estar en el camí de cap als somnis, s'assoleixin o no. Vos deixo una foto d'un gran artista i fotògraf mallorquí, Juan Montañez, que ho representa molt bé en una de les seves escultures i aprofito per convidar-vos a seguir la seva obra amb un alt contingut simbòlic. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A menudo oímos decir que no seré capaz de hacer tal cosa o tal otra, a menudo nuestra autoconfianza nos demuestra no estar en muy buena forma, habréis oído decir alguna vez a algún conocido, que tal cosa no está hecha para él / ella, que no va con uno mismo, que no controla de esto o de aquello ... pues a menudo todas estas verbalizaciones no son más que lo que los psicólogos llamamos "creencias limitantes", que no son más que todos aquellos pensamientos o razonamientos que nos hacemos a nosotros mismos y que son de por sí contraproducentes, en el sentido que nos hacen creer que no seremos capaces de hacer algo, creando desesperanza hacia el futuro y en nuestras posibilidades de éxito en aquello con lo que nos enfrentamos, ya sea ​​un examen, una charla, o hacer un pastel ... Estas creencias son fruto de una forma de pensar, a menudo heredada o aprendida por procesos de modelado familiar o fruto de reiteradas experiencias negativas que nos hacen pensar que "siempre" todo será así. Pues bien, desde el SAPS te invitamos estos últimos días de agosto a revisar cuáles son tus creencias limitantes y sustituirlas por otras más optimistas (siempre dentro del realismo), te invitamos a atreverte a tumbar muros y falsas barreras que justifican el inmovilismo y a que salgáis a luchar por lo que soñáis, ya que el placer más grande suele estar en el camino hacia los sueños, se alcancen o no. Os dejo una foto de un gran artista y fotógrafo mallorquín, Juan Montañez, que lo representa muy bien en una de sus esculturas y aprovecho para invitaros a seguir su obra con un alto contenido simbólico.