Història d'aquest servei

Aquest serveix neix per a donar resposta a les demandes d'ajuda rebudes en el meu dia a dia, neix per complementar-se amb la resta de tècniques que de forma natural porten a restablir la salud, ajudant a avançar en el camí quan hom s'hi troba algún obstacle.  

La meva experiència en l'empresa privada donant suport dins del servei d'atenció a l'empleat, durant els darrers 6 anys, m'ha aportat un bagatge important en l'ajuda terapèutica, en la gestió de vida, en la resol.lució de problemes, en la instauració d'estratègies d'afrontament dins del repertori conductual de la persona. Ha estat aquesta experiència la que m'ha nutrit i m'ha acabat de formar com a psicòleg, amb la pràctica diaria, amb les reunions formatives, en els tutelatjes, en les acollides, en les negociacions, en les discusions, en les presses de decicions, en la millora continua però sobretot en donar la importància clau al concepte de salud, enmarcat dins de l'entorn laboral però sobrepassant-lo, i arribant a un concepte global de salut que és el qui empeny la meva feina dins aquest gabinet.

Aquí no hi trobarem miracles, hi trobarem feina, hi trobarem un entorn d'anàlisi i d'establiment d'objectius, i hi trobarem reptes per assolir i ganes i forçes de treurer-los endavant de tal forma que serà un mateix el promotor d'aquest canvi, d'aquesta millora. Només així és possible l'èxit en poc temps i a llarg termini o durader.

Darrera actualització: 16/12/22

No hay comentarios:

Publicar un comentario