jueves, 26 de noviembre de 2015

Psicologia de la salut

Avui vos vull parlar d'una de les branques que més treballem a la consulta a Recursos naturals amb la gent interessada trobar alguna cosa pel mal de cap, o rebre un massatge per una contractura recurrent i periòdica, o per aquell aparentment senzill problema de pell a les mans, i un llarg etc, de solicituts que aparentment són per temes "físics" però que sovint son la conseqüència visible, la somatització d'altres factors psicològics que ens estan generant un determinat desequilibri. M'estic referint a la disciplina de la Psicología que estodia la Salut.

La Psicologia de la salut és la branca de la Psicologia que es dedica a  aplicar els coneixements psicològics a l'àmbit del procés de salut-malaltia a tots els nivells. Així l'APA (American Psychological Association) la defineix com a "la suma de les contribucions educacionals, científiques i professionals de la disciplina psicològica en la promoció i el manteniment de la salut, la prevenció i el tractament de les malalties, la identificació de l'etiologia i el diagnòstic dels factors associats a la salut, la malaltia i la formació de la política de salut" (Pérez Lovelle, 2002).

Fins a día d'avui ha imperat un reduccionisme mèdic que limitava la intervenció en les diferents malalties des d'una òptica purament mèdic-biològica  assumint sempre una causalitat biologista. aquest paradigma està més que obsolet i avui en dia ja no es pot fer ulls clucs sa la realitat dels estudis científics que demostren l'estreta i vinculant relació entre les vivències personals, el món psíquic de la persona i el correlat físic. Així doncs, no existeixen només causes físiques o químiques de les malalties sinó també causes socials i causes psicològiques.

Així doncs, l'evolució de la pràctica clínica ha demostrat la importància dels factors psicològics en el desenvolupament de les malalties i en la seva recuperació.

"La medicina sólo puede ser psicosomática. Cuando deja de serlo se convierte en veterinaria" (Luis Cencillo)

Segons Morales Calatayud, 1999, la psicologia de la salud s'interessa per l'estudi d'aquells processos psicològics que participen en la determinació de la salut, en el risc de contreure una malaltia, en la condició de la malaltia i en la recuperació, així com en les circumstàncies interpersonals que es posen de manifest en la prestació dels serveis de salut. 

D'aquesta manera podríem definir els objectius de la psicologia de la salut en:

1.- Promoure estils de vida saludables
2.- Prevenir les malalties ajudant a modificar conductes associades a malalties.
3.- Tractar i rehabilitar les malalties específiques conjuntament amb la resta de professionals de la salut.
4.- Avaluar i millorar el sistema de sanitari (polítiques de salut) treballant directament sobre els anomenats "factors de risc".

S'ha demostrat àmpliament la relació causal entre factors emocionals i la resposta fisiològica de l'organisme, fet que demostra que els processos cognitius que están implicats en les emocions, estableixen patrons específics de resposta orgànica, fet que permetria un millor afrontament de les malalties com per exemple en trastorns de l'alimentació, càncer, cardiopatíes i molts més.

De cada vegada més però entren en joc també els factors socials, així doncs la psicologia de la salut es va redirigint de cap a  incloure i donar la importància que es mereixen els factors socials dins la generació i manteniment de les patologies, deixant ben clara la influència dels entorns familiars, laborals, d'amistats, i dels models socials d'autovaloració i recolzament. En aquest cas ha despuntat com a models clau els que investiguen l'estrès, la patologia per antonomàsia en la nostra societat actual, la societat de les presses i les emocions negatives associades. Tot això fa que el paper dels psicòlegs de cada vegada vagi més enllà d'un senzill esquema assistencial, assumint un compromís social i treballant per la millora de la qualitat de vida de les persones, investigant, diagnosticant, creant estratègies de promoció de la salut i el disseny de programes comunitaris.BIBLIOGRAFIA:

SIMÓN, MIGUEL ÀNGEL (1999) Manual de Psicología de la Salud. Ed Biblioteca Nueva.

SIMÓN, MIGUEL ANGEL  (1993) Psicología de la Salud. Aplicaciones clínicas y estrategias de intervención. Ed Pirámide Psicología.

MORALES CALATAYUD, F., (1999) Introducción a la psicología de la salud. Paidós. Bs. As.