Què faig?

Psicología, tan senzill i tan complexe com això, escolta activa de les problemàtiques plantejades, per tal d'obrir un camí, obrir portes i servir de guía a la persona per tal d'aconseguir restablir l'estat de salud, l'equilibri, o senzillament per contibruir a que la persona sol.licitant assoleixi els seus reptes per ella sola en un procés d'acompanyament actiu respectuós.


Darrera actualització: 16/12/22

No hay comentarios:

Publicar un comentario