Metodología de treball


Totes les tipologíes de consulta així com la informació present al blog van dirigides al públic en general

Consulta presencial:


El procés que seguirem serà el següent, un cop ens posem en contacte, posarem data per veure'ns al despatx i començar a treballar en el cas que es planteji establint els objectius del tractament, i un cop consensuats  dissenyarem l'estratègia per tal d'assolir-los en el menor temps possible i de la forma més senzilla possible. El preu de la consulta és de 60€.

La direcció del despatx és la següent:

C/Rixa 12 baixos a son sardina


Consulta per mail:

El procés que seguirem serà el següent, un cop ens posem en contacte, et faré arribar un full de recollida de dades, on podràs exposar més detalladament el motiu o motius de consulta. Un cop el rebi emplenat, l'analitzaré i emetré una primera valoració  arrel de la qual et solicitaré informació adicional, en aquest punt serà quan haurem d'acordar el contracte terapèutic, que no és més que el compromís mutuu per treballar conjuntament en la resolució dels problemes o malestar. Llavors treballarem en l'establiment dels objectius del tractament, i un cop consensuats  dissenyarem l'estratègia per tal d'assolir-los en el menor temps possible i de la forma més senzilla possible.

Es pot donar el cas que després del primers contactes tan un com l'altre trobem que no ens sentim còmodes o que pensem que hi ha algún professional més qualificat per afrontar determinades problemàtiques, si és així rebràs el meu assessorament per tal de facilitar-te el contacte.

La idea de fons es que ambós ens sentim còmodes amb l'intercanvi d'informació i que ambós estiguem igualment implicats en la resolució del cas. La durada de la sessió serà com a màxim d'una hora.

El preu de cada sessió és de 60€ i el pagament s'haurà de fer prèviament per transferència bancaria o en metàl.lic a la consulta.

La direcció de correu electrònic és la següent:  sapspsico@gmail.com
Consulta telefònica:

La consulta per telèfon és una bona eina alternativa, propera al tractament convencional, i que permet també facilitar una ajuda de forma confidencial, molt útil en casos de tristessa, baixa autoestima, ansietat, crisis puntuals. A més la consulta no implica necessariament l'establiment d'una intervenció psicològica, ja que es pot quedar en un assessorament puntual davant situacions de conflicte emocional.

Si s'escolleix aquesta modalitat, però es precisen sessions continuades, el que farem serà acordar el nombre de sessions i la freqüencia per tal de fer-mos un poc d'agenda de treball i poder estructurar millor les passes a seguir per resoldre el cas.

És important mantenir la privacitat individual durant la sessió, de tal forma que necessitaràs disposar d'un espai tranquil i lliure de renous. La durada de la sessió serà com a màxim d'una hora.

El preu de cada sessió és de 60€ i el pagament s'haurà de fer prèviament per transferència bancaria o bizum.
El teléfon de contacte és el 606635236.
             


Consulta per Xat:

La consulta per xat és una altra opció, concretam cita per mail o per teléfon i ens trobam a la xarxa a l'hora acordada i en un dels tres servidors de xat que encapçalen aquest blog ja sigui per yahoo, gmail o hotmail. La durada de la sessió serà com a màxim d'un hora.

El preu de la sessió és de 60 € i el pagament s'haurà de fer prèviament per transferència bancaria.


Darrera actualització: 16/12/22

No hay comentarios:

Publicar un comentario