Declaració sobre la informació disponibleTota la informació present en aquest blog així com la facilitada pels usuaris a la consulta està sotmesa a la llei de protecció de dades i s'en farà un ús del tot sotmés al Codi Deóntològic del Psicòlegs en quant a confidencialitat de la mateixa.

Així mateix, per la present declaro que tota la informació posada a disposició dels usuaris en aquest blog està destinada a complementar i no és substitutiva de qualsevol consell o informació transmesa per un professional de la salud o psicòleg en alguna de les modalitats de consulta que tenim establertes.

Així mateix en aquest blog no es permet publicitat de qualsevol lloc o entitat, llevat d'aquelles que estrictamente estiguin relacionades amb la gestió del blog o siguin col.labors explícits del mateix, o hagin estat habilitats a valorar i qualificar el web per tal d'obtenir-ne la seva acreditació.


Darrera actualització: 16/12/22No hay comentarios:

Publicar un comentario