martes, 19 de agosto de 2014

Positivant l'actitud

I és que tot és qüestió d'actitud... ja que amb una actitud positiva tot resulta més senzill, més factible, més possible... però amb una actitud negativa, ens posam més traves del compte, en dificultam el camí alhora d'assolir els nostres reptes, i el dia a dia se'ns pot arribar a fer mooooolt més feixuc.

Avui vos atraco en modo d'esquema les claus d'una actitud positiva segons exposa en Rubén Turienzo en un dels seus darrers llibres divulgatius (Smile, el arte de la actitud positiva),  i serien les següents:

1.- SIMPLIFICAR:  "la vida no és fàcil però és senzilla"  si simplifico les coses, el dia a dia, guanyaré en eficiència, en energía, en autoestima i en temps. Cal recordar que cada problema ens deixa una rua, així doncs cal demanar-se per a cada acció...

    - busco la meva comoditat?
    - estic prejutjant pel meu passat?
    - busco només reconeixement?
    - podria viure sense això?
    - com podria substituir-ho per allò més senzill?

2.-RELATIVITZAR:  "Creu-me l'univers no conspira en contra teu, no ets tan important"

el sabor de la teva felicitat no depèn del succés sinó dels ingredients amb els que els mescles, la vida és mutable. Un mateix succés pots viure'l com un gran inconvenient o com una gran oportunitat. Recorda que pensament i acció van units.

El comportament extern està precedit per una conducta mental, per una forma d'entendre les coses, per una forma de percebre, de processar i finalment d'interpretar els fets. Així la negativitat no du més que  més negativitat.

Que guanyo si relativitzo?  positivisme, capacitat resolutiva, oportunitats i relaxació.

3.-POSITIVITZAR:  "Qué dolent és trobar-se un cuc a una poma, ara imagina't trobar-t'en mig!!!!!"

Si positivitzam les coses que ens van passant, guanyarem en alegría, efectivitat, motivació i salut.
El temps que dedicam a pre-ocupar-nos no el dedicam a ocupar-nos. Un dels exercicis més comuns en aquesta linea és aquell de cada nit, escriure tres coses positives del dia viscut i associar una de negativa a alguna cosa positiva, ni que sigui fent-ne una paròdia.
4.-IL.LUSIONAR:  "Fins i tot el fems serveix per alguna cosa"  No existeix res amb el que no es pugui construir.

L'odi, la ira, la ràbia, la rutina, la frustració, la por a fallar en intenar-ho, la peresa son obstacles de la il.lusió.

Il.lusionar-se aporta optimisme, productivitat, autoestima, estabilitat.
5.-MODIFICAR:  "La vida és canvi"  "Mai peguis cops a un mur, ell no sagnarà, però tu sí"  "allò realment impressionant de ser un salmó és que la corrent és només una referència, no una direcció obligatòria"

"Convertim en certeses allò que imaginam. Si el teu cap ho veu, el cos ho sent i els teus hàbits responen"

Els grans mestres sempre començaren com a aprenents. La supèrbia de creure't el millor i sense res a aprendre no sols ser res més que una expressió del teu bloqueig davant la por d'escollir, i equivocar-te.

Que guanyam si modificam? guanyam esperança, equilibri, utilitat i llibertat.


El procés d'estrés és una espiral vertical interna basada en la repetició de patrons errònis i creènces limitans.  No modificar un element que et genera ansietat o malestar, estableix un vincle de culpa i autocastig que trenca el teu equilibri.

Que el matí no acabi amb els teus somnis!!
Joventut és tenir projectes i il.lusions i no un any de naixement, rejoveneix amb la vida que posis en els teus anys que estan per venir!!!
Cuida el rastre que vas deixant en la teva vida.
A cada queixa una propsota.
Reforça els punts que t'ajunten, no els xaps que et trenquen.