miércoles, 11 de enero de 2012

12/01/2012 Neix el SAPS

... un espai de desenvolupament de noves habilitats, d'afrontament de reptes, de pressa de decisions, una guia, una senyal indicativa al camí de la vida, la qual pots respectar o no, prendre de referència o no, per tal d'arribar al tan desitjat port, a aquella meta personal, a la sol.lució esperada a aquell etern problema, un espai pel canvi, per l'evolució, pel creixement...

Dues escultures d'un gran amic ens serveixen de referent pel que serà el fil argumental d'aquest lloc i de la feina que ell hi faig, es tracta de l'escultura "La Vida" que forjada de ferro ens mostra com en pot arribar a ser de complicada a estones i de senzilla a d'altres, amb canvis de direcció, moments "vitals" en que la pressa de decisions és important, fonamental, crucial i en que un ha d'estar obert a acceptar, a decidir, fent valer el nostre dret manejar la nostra existència cap allà on més ens convengui.

Per altra banda trobam encapçalant el bloc una altra escultura molt significativa del mateix escultor, "Recuperant el coneixement", també treballada en ferro, ens mostra una figura humana recuperant amb molt d'esforç el coneixement, representat en l'obra de l'autor per una forma piramidal, una imatge val més que mil paraules diuen... doncs bé, com mostra l'escultura, no és senzill recuperar el coneixement, però és possible, tan sols cal determinació, prendre'n la decisió i posar-hi ganes i així podrem sortir-ne de les situacions indesitjades de la vida, sortir-ne, superar, avançar, sol.lucionarpairreconèixer,...

La conjunció d'ambdues escultures ens planteja un fil argumental del treball psicològic entès com a una ajuda, unassessorament, una guia per tal que el treball individual de cadascú el porti allà on desitja, desbloquejant els propis límits, superant-los i edificant-se sobre un mateix, amb motivació, amb autoestima i un bon autoconcepte, fent valer la motivació inicial que et porta aquí, la decisió més important, la de donar la primera passa cap endavant per millorar tot allò que sigui susceptible ser millorat.

Així doncs compta amb nosaltres, però sobretot compta amb tu, només tu ets capaç d'aconseguir el que només tu saps que vols...